Výstupy a materiály z Odborného sympozia dětského duševního zdraví 2022

V noblesních prostorách barokního refektáře kutnohorské jezuitské koleje, kde sídlí Galerie Středočeského kraje, proběhlo 1. listopadu 2022 Odborné sympozium dětského duševního zdraví.
Výstupy a materiály z Odborného sympozia dětského duševního zdraví 2022

Na akci pořádanou projektem Duševní zdraví pro děti dorazily desítky odborníků z řad pedagogických pracovníků, psychologů, sociálních pracovníků a dalších, kterým není téma dětského duševnáho zdraví lhostejné. 

Bližší informace k programu odborného sympozia, přednášejícím a jejich přednáškám naleznete v následující brožuře. Některé prezentace přednášejících jsou k dispozici ke stažení níže.

ke stažení: Magdaléna o.p.s., Mgr. Andrea Zápotocká - Léta broušený diamant aneb program selektivní prevence 

ke stažení: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - Programy podpory duševního zdraví pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

ke stažení: úvodní prezentace projektu Duševní zdraví pro děti 

ke stažení: PhDr. et Mgr. Martina Skalníková: Mapa podpůrné sítě v regionu

ke stažení: Mgr. Jana Mazurová: Štěstí je stav, který vytvoříš

ke stažení: PhDr. Lenka Felcmanová Ph.D.: Možnosti podpory rozvoje socio-emočních dovedností dětí ve výuce

ke stažení (v AJ): Kaja Naess Johannessen: Proč se nechovám tak, jak bych chtěl/a, když vše, co chci, je chovat se správně? & Ann-Karin Nielsen Bakken: Jak můžeme pomoci dětem se zregulovat, uklidnit a jak toho docílit?