Pro odborníky

Týmy duševního zdraví staví na multidisciplinární spolupráci odborníků ze školského, sociálního a zdravotního sektoru. Jejich společným cílem je podpora psychického zdraví a prevence rozvoje psychických onemocnění dětí a mládeže, osvěta a destigmatizace duševního onemocnění. Součástí jejich činnosti je mimo jiné i přímá podpora škol při vzdělávání dětí s psychickými problémy, náročným chováním, speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. 

V ORP Kutná Hora působí dva mobilní multidisciplinární týmy duševního zdraví s konzultovnami v Kutné Hoře a ve Zruči nad Sázavou složené z odborníků ze školského, zdravotního a sociálního sektoru. V týmech jsou zastoupeny pozice speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů, zdravotní sestry, klinického psychologa a dětského psychiatra. S týmy spolupracují odborní garanti z týmu SOFA a norského zahraničního odborného partnera Dětského psychiatrického centra Østbytunet

VÝSTUPY PILOTNÍHO PROJEKTU:

Jedním z výstupů pilotního projektu je přenos Neurosekvenčního modelu do ČR. Členové týmů duševního zdraví prošli v rámci projektu odborným výcvikem. Ve spolupráci s odborným garantem projektu byla vytvořena metodika "Neurosekvenční model ve vzdělávání" a obsáhlá prezentace k edukačním účelům mimo jiné za účelem realizace tréninků v metodě NME.

  • Metodika "Neurosekvenční model ve vzdělávání" ke stažení ZDE
  • Prezentace k edukačním účelům v metodě NME ke stažení ZDE
  • O nás na YouTube ZDE

Dalším důležitým výstupem, který bychom v rámci sdílení dobré praxe poskytli, jsou standardy poskytování služeb v pilotním provozu našich multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora. Nabízíme také zpracované Krizové plány pro školy.  

  • Standardy poskytování služeb v pilotním provozu multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora ke stažení ZDE
  • Krizové plány pro školy ke stažení ZDE

Zajímá vás více a chcete se s námi propojit?


Povinné údaje jsou označeny (*).