Pro odborníky

Týmy duševního zdraví staví na multidisciplinární spolupráci odborníků ze školského, sociálního a zdravotního sektoru. Jejich společným cílem je podpora psychického zdraví a prevence rozvoje psychických onemocnění dětí a mládeže, osvěta a destigmatizace duševního onemocnění. Součástí jejich činnosti je mimo jiné i přímá podpora škol při vzdělávání dětí s psychickými problémy, náročným chováním, speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. 

V projektu působí dva mobilní odborné multidisciplinární týmy duševního zdraví s konzultovnami v Kutné Hoře a ve Zruči nad Sázavou složené ze specialistů ze školského, zdravotního a sociálního sektoru. Působí po celém území ORP Kutná Hora. V týmech jsou zastoupeny pozice speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů s praxí ve zdravotnictví, klinického psychologa, zdravotních sester a dětského psychiatra. S týmy spolupracují odborní garanti z týmu ČOSIV a norského zahraničního odborného partnera Dětského psychiatrického centra Østbytunet. Po projektové stránce projekt zaštiťují projektový a finanční manažer ve spolupráci s PR manažerem a koordinátorem projektu.

Zajímá vás více a chcete se s námi propojit?


Povinné údaje jsou označeny (*).