Co děláme?

Spolupracujeme se všemi, kdo se přímým způsobem účastní života dětí a mladých lidí a působí na jejich výchovu, duševní zdraví a rozvoj. Během dvouleté pilotáže financované Fondy EHP a Norska se nám podařilo poskytnout pomoc a podporu stovkám klientů, především z řad dětí, rodičů a pedagogů. Vzhledem k tomu, že se testovaný model podpory v praxi osvědčil, pokračujeme v činnosti i nadále za finanční podpory NF Eduzměna. 

 • prevence a podpora duševního zdraví u dětí a mládeže
 • přímá podpora škol při vzdělávání žáků s psychickými problémy, náročným chováním, speciálními vzdělávacími potřebami a ze sociálně či ekonomicky znevýhodněného prostředí
 • pomoc pedagogům při zavádění opatření zaměřených na funkční komunikaci a podporu při vzdělávání těchto žáků
 • přenos a zavádění Neurosekvenčního modelu©, který vychází z nejnovějších poznatků o vývoji lidského mozku a vlivu negativních zážitků v dětství na jeho fungování
 • spolupráce s norským psychiatrickým centrem pro děti a mládež Østbytunet
 • sdílení zkušeností z aplikace Neurosekvenčního modelu© s odbornou veřejností
 • osvěta a destigmatizace duševních onemocnění

 

 • Jsme tým odborníků
 • Poskytujeme podporu: 
  • dětem a mladým lidem
  • rodičům
  • pedagogům a pedagogickým pracovníkům
 • Působíme ve Zruči nad Sázavou a v Kutné Hoře
 • Můžeme za vámi přijet kamkoli v obci s rozšířenou působností Kutná Hora

Naše činnost

Tým duševního zdraví se skládá ze:

 • Sociálních pracovníků
 • Speciálních pedagogů
 • Dětských psychologů
 • Zdravotních sester

Supervize činnosti týmu je zajištěná ze strany:

 • Pedopsychiatra
 • Klinického psychologa
 

Sháníš pomoc?

Základní škola Zruč nad Sázavou
ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
NADAČNÍ FOND EDUZMĚNA