Naše činnost

  • Jsme Týmy duševního zdraví pro děti a mládež. 
  • Snažíme se včas zachytit duševní problémy dětí a mladých lidí a vhodně s nimi pracovat, aby nedocházelo k jejich dalšímu prohlubování. 
  • K dispozici jsou dva mobilní týmy odborníků, které společně hledají cestu, jak nejlépe podpořit nejen děti a mladé lidi s psychickými problémy, ale také jejich rodiny a školy. 
  • Spolupracujeme s odborníky ze Society for All (dříve ČOSIV), s Nadačním fondem Eduzměna, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kutné Hoře a s norským dětským psychiatrickým centrem Østbytunet.
  • Podporujeme respektujícím přístupem děti a mladé lidi.
  • Vzděláváme pedagogy a pomáháme jim ve vzdělávání žáků s obtížemi v oblasti duševního zdraví a chování. 
  • Věnujeme se destigmatizaci duševních onemocnění. 
  • Sdílíme zkušenosti s ostatními odborníky z ČR.
Kde působíme?

Naše týmy mají svá pracoviště v tzv. konzultovnách zřízených v Základní škole Zruč nad Sázavou a v Základní škole Kamenná Stezka Kutná Hora. Mimo tato města za vámi dojedeme kamkoli v ORP Kutná Hora. 

Kdo v našich týmech působí?

V týmech duševního zdraví spolupracují zkušení odborníci s bohatou profesní zkušeností, kteří jsou otevření novým způsobům podpory dětí a mladých lidí s duševními obtížemi. Citlivý, empatický a respektující přístup je zaručen všem – dětem a mladým lidem, jejich rodinám i pedagogům, kteří je vzdělávají.

Pomůžeme ti

Tým Zruč nad Sázavou

Bc. Hana Měkotová BSc. Hana Měkotová
sociální pracovník
mekotova.hana@zszruc.cz 
zobrazit více ->

Bc. et Bc. Iveta Holovská Mgr. et Bc. Iveta Holovská
speciální pedagog
iveta.holovska@zszruc.cz
zobrazit více ->

PhDr. Miroslava Říhová PhDr. Miroslava Říhová
psycholog
miroslava.rihova@zszruc.cz

Bc. et Bc. Iveta HolovskáJana Cabalková
asistent pedagoga
jana.cabalkova@zszruc.cz

Tým Kutná Hora

Mgr. Miloš Březina Mgr. Miloš Březina
sociální pracovník
milos.brezina@zskamenka.cz
zobrazit více ->

Mgr. Adéla Mikulová Mgr. Adéla Mikulová
speciální pedagog
adela.mikulova@zskamenka.cz
zobrazit více ->

Mgr. Barbora Hošková Mgr. et Mgr. Barbora Hošková
dětský psycholog
barbora.hoskova@zskamenka.cz
zobrazit více ->

Odborná spolupráce a podpora

MUDr. Jan Lorenc MUDr. Jan Lorenc
pedopsychiatr
zobrazit více ->

Mgr. Jana Mazurová Mgr. Jana Mazurová
supervizor
zobrazit více ->

Jaké vytváříme aktivity?

Týmy duševního zdraví

Vybrali jsme ty nejlepší odborníky do našeho týmu. Připravili jsme odborné standardy naší práce. Dali jsme vzniknout příjemným konzultovnám ve Zruči nad Sázavou a Kutné Hoře, kde jsme připraveni se vám věnovat. Od září 2021 do června 2023 probíhalo pilotní působení týmů duševního zdraví v ORP Kutná Hora a vzhledem k tomu, že byl jejich přínos praxí ověřen, od července 2023 minimálně do prosince 2023 týmy pokračují v činnosti za finanční podpory NF Eduzměna.

Zaměřujeme se na prevenci vzniku duševních potíží u dětí a mládeže, vzděláváme, propojujeme služby v území. Poskytujeme přímou podporu dětem a mladým lidem, jejich rodinám a školám. 

Přenos nového přístupu k ohroženým dětem

V rámci pilotáže byli pracovníci týmů duševního zdraví proškoleni ve spolupráci s norským odborným partnerem v Neurosekvenčním modelu intervence, jehož autorem je Bruce D. Perry, MD., Ph.D. z Child Trauma Academy v Texasu. Jedná se o velmi efektivní a vědecky podložený přístup k podpoře dětí a mladých lidí s duševními obtížemi, jejich blízkých a pečovatelů. Tento diagnosticko-intervenční přístup vychází z aktuálních poznatků v oblasti neurovědy a vývojové psychologie a zaměřuje se na cílenou podporu oslabených schopností a dovedností v socio-emoční a kognitivní oblasti. Staví na cíleném posilování kompetencí terapeutů a dalších odborníků, kteří jsou s dětmi a mladými lidmi v každodenním kontaktu (tj, učitelů, asistentů pedagoga, vychovatelů). 

Posilováním kompetencí pedagogických pracovníků v uplatňování respektujícího přístupu k naplňování vývojových potřeb dětí se výrazně snižuje tlak na poskytovatele zdravotních služeb (psychiatry, klinické psychology, psychiatrické sestry), jejichž kapacity jsou časově a místně omezené.