Naše činnost

  • Jsme Týmy duševního zdraví pro děti a mládež. 
  • Snažíme se včas zachytit duševní problémy dětí a mladých lidí a vhodně s nimi pracovat, aby nedocházelo k jejich dalšímu prohlubování. 
  • K dispozici jsou dva mobilní týmy odborníků, které společně hledají cestu, jak nejlépe podpořit nejen děti a mladé lidi s psychickými problémy, ale také jejich rodiny a školy. 
  • Spolupracujeme s odborníky z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, s Nadačním fondem Eduzměna a s norským Dětským psychiatrickým centrem Østbytunet.
  • Podporujeme respektujícím přístupem děti a mladé lidi.
  • Vzděláváme pedagogy a pomáháme jim ve vzdělávání žáků s obtížemi v oblasti duševního zdraví a chování. 
  • Věnujeme se destigmatizaci duševních onemocnění. 
  • Sdílíme zkušenosti s ostatními odborníky z ČR.
Kde působíme?

Naše týmy mají svá pracoviště v tzv. konzultovnách zřízených v Základní škole Zruč nad Sázavou a v Základní škole Kamenná Stezka Kutná Hora. Mimo tato města za vámi dojedeme kamkoli v ORP Kutná Hora. 

Kdo v našich týmech působí?

V týmech duševního zdraví spolupracují zkušení odborníci s bohatou profesní zkušeností, kteří jsou otevření novým způsobům podpory dětí a mladých lidí s duševními obtížemi. Citlivý, empatický a respektující přístup je zaručen všem – dětem a mladým lidem, jejich rodinám i pedagogům, kteří je vzdělávají.

 

Tým Zruč nad Sázavou

Bc. Hana Měkotová BSc. Hana Měkotová
sociální pracovník
zobrazit více ->

Bc. et Bc. Iveta Holovská Bc. et Bc. Iveta Holovská
speciální pedagog
zobrazit více ->

Mgr. Barbora Losenická Mgr. Barbora Losenická
dětský psycholog
zobrazit více ->

Ludmila Dřevikovská Ludmila Dřevikovská
zdravotní sestra
zobrazit více ->

 

Tým Kutná Hora

Mgr. Miloš Březina Mgr. Miloš Březina
sociální pracovník
zobrazit více ->

Mgr. Adéla Mikulová Mgr. Adéla Mikulová
speciální pedagog
zobrazit více ->

Mgr. Barbora Hošková Mgr. et Mgr. Barbora Hošková
dětský psycholog
zobrazit více ->

 

Odborná spolupráce a podpora

MUDr. Jan Lorenc MUDr. Jan Lorenc
pedopsychiatr
zobrazit více ->

Mgr. Jana Mazurová Mgr. Jana Mazurová
klinický psycholog
zobrazit více ->

 

Jaké vytváříme aktivity?

1) Týmy duševního zdraví

Vybrali jsme ty nejlepší odborníky do našeho týmu. Připravili jsme odborné standardy naší práce. Dali jsme vzniknout krásným konzultovnám ve Zruči nad Sázavou a Kutné Hoře, kde jsme připraveni se vám věnovat. Od září 2021 spouštíme dvouleté pilotní působení týmů duševního zdraví v ORP Kutná Hora. Zaměřujeme se na prevenci vzniku duševních potíží u dětí a mládeže, vzděláváme, propojujeme služby v území. Poskytujeme přímou podporu dětem a mladým lidem, jejich rodinám a školám. Organizujeme osvětovou kampaň zaměřenou na zvyšování povědomí o duševním zdraví a destigmatizaci duševních onemocnění.

2) Přenos nového přístupu k ohroženým dětem

V rámci projektu budou pracovníci týmů duševního zdraví proškoleni ve spolupráci s norským odborným partnerem v Neurosekvenčním modelu intervence, jehož autorem je Bruce D. Perry, MD., Ph.D. z Child Trauma Academy v Texasu. Jedná se o velmi efektivní a vědecky podložený přístup k podpoře dětí a mladých lidí s duševními obtížemi, jejich blízkých a pečovatelů. Tento diagnosticko-intervenční přístup vychází z aktuálních poznatků v oblasti neurovědy a vývojové psychologie a zaměřuje se na cílenou podporu oslabených schopností a dovedností v socio-emoční a kognitivní oblasti. Staví na cíleném posilování kompetencí terapeutů a dalších odborníků, kteří jsou s dětmi a mladými lidmi v každodenním kontaktu (tj, učitelů, asistentů pedagoga, vychovatelů). 

Posilováním kompetencí pedagogických pracovníků v uplatňování respektujícího přístupu k naplňování vývojových potřeb dětí se výrazně snižuje tlak na poskytovatele zdravotních služeb (psychiatry, klinické psychology, psychiatrické sestry), jejichž kapacity jsou časově a místně omezené.

3) Vzdělávání pro pedagogy a pedagogické pracovníky

Zaměřujeme se na posilování znalostí pedagogů v oblasti duševního zdraví a posilování jejich kompetencí v prevenci a vhodném přístupu k dětem s duševními obtížemi. 

Pořádáme semináře, přednášky a besedy pro pedagogy.

Pro pedagogy vedeme kampaň  zajišťovanou organizací Nevypusť duši.

4) Osvěta

Citát: „Když se necítíme po psychické stránce dobře, není vůbec ostuda ani nic výjimečného a stigmatizujícího říci si o pomoc.“ Klára Laurenčíková

V rámci Týdnů duševního zdraví pořádáme destigmatizační kampaň pro širokou veřejnost. Připravujeme bohatý program v podobě besed, seminářů, Divadla utlačovaných, setkání a odborných sympózií za účelem zvýšení povědomí veřejnosti v oblasti podpory duševního zdraví a destigmatizace duševního onemocnění.