Mgr. Miloš Březina

sociální pracovník

Mgr. Miloš Březina

Jmenuji se Miloš Březina a pocházím z Berouna. Na Univerzitě Pardubice jsem studoval obor Kulturní dějiny a zároveň se zajímal o zkoumání jiných kultur a navštěvoval tak i přednášky z antropologie. V prvním desetiletí 21. století jsem hodně cestoval, do západní Evropy za prací a na Blízký a Střední východ s výzkumnými záměry a poznáváním. V roce 2012 jsem začal působit v organizaci Prostor Plus poskytující sociální služby. Pracoval jsem v nízkoprahovém klubu, posléze byl u založení mobilního sociálního zařízení Klubus v Kutné Hoře, kde jsem byl od roku 2016 vedoucím. Vystudoval jsem také Sociální práci na Masarykové univerzitě v Brně obor poradenství a v roce 2019 jsem nastoupil na psychoterapeutický výcvik SUR – KUŠ.

Ve své práci využívám holistický přístup, tedy snažím se nahlédnout na člověka v kontextu jeho prostředí i vnitřních dispozic (emoce, prožívání), hledám jeho silné stránky a posiluji jeho vnitřní zdroje, o které se může opřít při cestě za pozitivní změnou. Zároveň intervenuji v relaci podpory, nikoliv pomoci. Věřím, že pokud je člověk podpořen zvládnout nějakou situaci s vlastní maximální participací, zvládne to už pokaždé. Naproti tomu pasivní přijímání pomoci vede k nerovnému vztahu a setrvání v závislé pozici.

Již několik let jsem přemýšlel o možnosti založení multioborového týmu, který by mohl bezprostředně řešit širokou škálu obtíží rodin v nepříznivé životní situaci. Jsme proto velmi rád, že jsem se stal součástí týmu duševního zdraví.

Mám rád hory, zimní sporty, cyklistiku, hraní hudby, literaturu, umění a cestování. Tyto záliby sdílím i se svými dětmi, se kterými s potěšením podnikáme různá dobrodružství.

Zpět