Mgr. et Bc. Iveta Holovská

speciální pedagog

Bc. et Bc. Iveta Holovská

Původně jsem vystudovala finštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Přes studium ve Finsku na Univerzitě v Oulu jsem se dostala ke speciální pedagogice, a to k logopedii a surdopedii.

V současné době dokončuji magisterský program Speciální pedagogiky, konkrétně obor Poruchy chování, taktéž na MU v Brně. Inspirací pro to, abych si zvolila právě poruchy chování je dlouhodobá práce s dětmi z dětských domovů a zároveň zkušenost s pěstounskou péčí ve Finsku, kdy jsem měla možnost poznat skrze osobní setkávání s pěstounkou to, jakým způsobem tento systém právě ve Finsku funguje.

Pracovní zkušenosti v oblasti vzdělávání jsem nasbírala především s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, s dětmi s poruchou autistického spektra a vývojovou dysfázií. V rámci práce v dětském domově se věnuji dětem, které si prožily traumatické zážitky, byly týrané, sociálně zanedbávané nebo mají diagnostikované psychické poruchy.

Ve své práci a přístupu k dětem se snažím propojovat oba obory, tedy vědomosti z logopedie aplikovat v oblasti poruch chování. Věřím, že právě rozvinuté komunikační kompetence jsou předpokladem k tomu, aby byly děti v životě spokojené.

Zpět