Supervizně - Mgr. Jana Mazurová

supervizor

Mgr. Jana Mazurová

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě v Praze. Praxi jsem získala v Diagnostickém ústavu pro mládež, Speciálně pedagogickém centru pro děti s mentálním postižením, 11 let jsem pracovala jako školní psycholog, metodik a supervizor školních psychologů a 10 let jsem pracovala jako terapeut v Doléčovacím centru Sananimu v programu pro matky s dětmi. Další praxi jsem získala jako psycholog v pediatrické ambulanci. Věnuji se lektorské činnosti v oblasti komunikace, řešení konfliktů, osobnostního rozvoje, motivace pracovníků, týmové spolupráce, zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření. Na vyšší odborné škole jsem lektorsky působila v kvalifikačním kurzu pro asistenty pedagoga. V současné době pracuji jako konzultant krizové linky, poskytuji soukromé psychologické konzultace a konzultuji také na základní škole a na speciální škole. Dále se věnuji individuální i týmové supervizi.

Další vzdělání jsem získala v psychoterapeutickém výcviku, výcviku v krizové a telefonické krizové intervenci a mnoha dalších odborných seminářích a kurzech zaměřených na problematiku dětí a dospívajících.  Jsem akreditovaným psychologem ve zdravotnictví a od roku 2011 jsem akreditovaným supervizorem a koučem se členstvím v European Association for Supervision and Coaching, Českomoravském Institutu pro supervizi a koučink a Asociacie supervizorů ve školství. Autorsky jsem se podílela na publikaci Kapitoly školní psychologie. 

Zpět