Externě - MUDr. Jan Lorenc

pedopsychiatr

MUDr. Jan Lorenc

Vystudoval jsem 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Mám atestace z psychiatrie a dětské psychiatrie a funkční specializaci v systematické psychoterapii. Během let praxe jsem absolvoval mnoho výcviků (psychoanalytická sebezkušenost, výcvik v rodinné terapii, výcvik v somatické psychoterapii – biosyntéze, výcvik v Pesso Boyden System Psychomotor ad.). 

Svou mnohaletou praxi jsem získal jako sekundární lékař na psychosomatické klinice Pfaelzer Felsenland-Bick Klinik, SRN, působil jsem jako psychiatr na Dětské psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Motole, psychiatr na odd. inf. žloutenek, odd. komplexní léčby drogových závislostí, vedoucí Krizového centra Riaps, vedoucí krizového oddělení DPS Nad Ondřejovem, vedoucí Krizového týmu Fokus Praha. Dodnes jsem součástí psychiatrické a psychoterapeutické ambulance pro děti a dospělé a vedle toho vyvíjím bohatou supervizní činnost. Věnuji si pedagogickým činnostem, dodnes například v Krizové intervenci o. s. Remedium, TVS Fokus Praha, vyučuji krizovou intervenci na Pražské škole psychosociálních studií a jsem lektor ve výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo. Věnuji se publikační činnosti, překládám odbornou literaturu, píšu příspěvky do knih a odborné články do časopisů. Jsem členem European Association of Body psychotherapy, členem České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a předseda její etnické komise. Jsem místopředseda Asociace denních stacionářů a krizových center a předseda České asociace pro psychoterapii zaměřené na tělo. 

Zpět