Výstupy z Odborného sympozia & materiály ke stažení

Výstupy z Odborného sympozia & materiály ke stažení

 

Odborné sympozium na téma Duševní zdraví v nerovném světě

 

V noblesních prostorách barokního refektáře kutnohorské jezuitské koleje, kde sídlí Galerie Středočeského kraje, proběhlo 12. října 2021 Odborné sympozium na téma Duševní zdraví v nerovném světě. Akce pořádaná Týmy duševního zdraví pro děti, které nově působí v ORP Kutná Hora, završila na Kutnohorsku Týdny duševního zdraví. Přednášející z různých sfér přinesly zajímavé pohledy a poznatky v oblasti duševního zdraví.

Bližší informace k programu odborného sympozia, přednášejícím a jejich přednáškám naleznete v následující brožuře. Některé prezentace přednášejících jsou k dispozici ke stažení níže.

ke stažení: Odborné sympozium - brožura

ke stažení: Mgr. Jana Mazurová - Iluze rovného světa

ke stažení: Petra Hanzlíková (TDZ) - EHP Fondy

ke stažení: PhDr. et Mgr. Martina Skalníková - Síla podpůrné sítě

ke stažení: Mgr. Miloš Březina- Individuální přístup jako cesta ke spokojenosti ve škole

ke stažení: PhDr. Lenka Felcmanová Ph.D.- Wellbeing ve vzdělávání

 

ke stažení: PhDr. Lenka Felcmanová Ph.D.- Partnerství pro vzdělávání 2030 Oblasti podpory wellbeingu ve škole

Dokument vznikl v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+, více informací na https://partnerstvi2030.cz/wp/"