Školení v oblasti duševního zdraví pro učitele

Spokojení učitelé jsou často předpokladem pro spokojenost žáků, jejich psychickou pohodu a rozvoj. Události uplynulého půl druhého roku (nejen) pro ně znamenaly pomyslnou výhybku na trati vzdělávání, která změnila směr a způsobila jízdu do neznáma.
Školení v oblasti duševního zdraví pro učitele

Omezení sociálních kontaktů, nespočet hodin strávených u obrazovky, zvykání si na nový režim… pro mnohé byla tato změna bezpochyby náročná, často dokonce frustrující. A nesmíme zapomenout, že ani před pandemií nebyla role pedagoga vždy jednoduchá. Jak jim tedy poskytnout tolik potřebnou podporu, aby mohli patřičně podporovat a rozvíjet své žáky?

Nezisková organizace Nevypusť duši ve spolupráci s Týmem duševního zdraví pro děti nabízí pomocnou ruku formou kurzu Duševní zdravověda pro učitele. Jedná se o dvoudenní akreditovaný kurz DVPP pro pedagogy SŠ a 2. stupně ZŠ, který se zaměřuje především na péči o duševní zdraví. Praktická cvičení zaručují možnost následné implementace nových poznatků do profesního i osobního života. Kurz pokrývá několik témat, včetně efektivní prevence duševních obtíží učitelů i žáků, vhodné komunikace, diagnózy duševních obtíží a dalších. Součástí jsou také metody, techniky a aktivity, které lze později využít ve třídě, a chybět nebude ani sdílení zkušeností a reflexe. Účast pro pedagogy představuje příležitost sdílet i získat zkušenosti, praxi a inspiraci pro jejich profesní život.

Zúčastnění získají certifikát, který je podmíněn absolvováním obou školících dnů, odpovídající 16 hodinám. Pro zúčastněné je kurz zdarma. Nejbližší kurz proběhne v termínu 6. května a 7. června 2022. V případě zájmu nás prosím kontaktujte (koordinátorka - lenka.beznoskova@zszruc.cz), kapacity jsou omezené. 

Nevypusť duši vzniklo v roce 2015 za účelem osvěty o duševním zdraví a šíření povědomí o jeho důležitosti. Na samém počátku stál tým nadšených dobrovolníků, z něhož se postupem času zrodila organizace, která aktivně a úspěšně pracuje na systémové změně v oblasti péče o duševní zdraví. Tuto vizi sdílíme a usilujeme o podporu všech, kteří se aktivně podílí na duševním zdraví dětí a mladých lidí.  Máme tedy společný cíl, a spojily jsme své síly, abychom k němu byli o krok blíže a poskytli pomoc tam, kde je skutečně potřeba.