Zruč a Kutnou Horu čeká revoluce v péči o duševní zdraví dětí

Zruč a Kutnou Horu čeká revoluce v péči o duševní zdraví dětí

Základní škola Zruč nad Sázavou ve spolupráci s odbornými partnery spustila projekt “Duševní zdraví pro děti”, kterým reaguje na současnou velmi špatnou dostupnost služeb psychologické a psychiatrické péče pro děti a mládež ve Středočeském kraji. Navzdory tomu, že podle dat Světové zdravotnické organizace se celá jedna pětina všech náctiletých potýká s duševními obtížemi a polovina chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14 let věku, dostupnost psychologické a psychiatrické péče pro děti je v ČR všeobecně nedostatečná. Rodiny dětí s duševními obtížemi se tak musejí potýkat s velkou dojezdovou vzdáleností za odborníky a dlouhými čekacími lhůtami mezi objednáním a poskytnutím služby. V ZŠ Zruč nad Sázavou a ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora budou od září působit dva mobilní týmy duševního zdraví pro děti, které budou poskytovat včasnou podporu dětem a mládeži s duševními potížemi. Týmy budou složené z odborníků ze školského, sociálního a zdravotního sektoru. Oba týmy se budou ve spolupráci s odborníky z USA a Norska vzdělávat ve využívání osvědčeného diagnosticko-intervenčního přístupu k podpoře duševním onemocněním ohrožených dětí označovaného jako NEUROSEKVENČNÍ MODEL© a dojde k jeho přenosu do českých podmínek. Dvouletý pilotní projekt je hrazen z fondů EHP a Norska. 

Působení týmů bude v celé ORP Kutná Hora

„Momentálně na naší základní škole ve Zruči nad Sázavou a v ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora vznikají útulné konzultovny a zázemí pro týmy duševního zdraví, které poslouží jako místo setkávání odborníků a dětí s rodinami.“ uvádí ředitelka zručské základní školy Mgr. Ivana Stará a dodává: „Projekt bude realizován celé oblasti s rozšířenou působností Kutná Hora, týmy duševního zdraví jsou mobilní a svou činnost budou vyvíjet i na ostatních základních a středních školách v Kutné Hoře a v dalších městech a obcích – tedy třeba v Uhlířských Janovicích, Zbraslavicích, Vlastějovicích nebo Křeseticích.“ Mobilní týmy duševního zdraví začnou fungovat od července 2021, odborné konzultace a péči budou odborníci v týmech uskutečňovat od září 2021.

Týmy pro duševní zdraví stojí na multidisciplinární spolupráci odborníků ze školského, sociálního a zdravotního sektoru

Ve středočeském kraji jde o novinku – poprvé budou týmy složené ze sociálních pracovníků, speciálních pedagogů, psychologů, zdravotních sester se specializací dětská psychologie, dětského psychiatra a klinického psychologa  pečovat o děti přímo v prostředí školy. Budou se zaměřovat především na oblast prevence a vzdělávání (dětí a mladých lidí, jejich rodičů, učitelů, pečovatelů), a na přímou podporu dětí a jejich rodin, škol a dalších poskytovatelů služeb v území. Týmy budou během své činnosti za klienty také dojíždět a budou poskytovat podporu všem potřebným dětem v regionu a to tam, kde jich bude aktuálně třeba – v rodinách, ve školách, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež apod. V neposlední řadě se projekt zabývá osvětou a destigmatizací duševního onemocnění mezi širokou veřejností.

Eduzměna s ČOSIV oslovily ZŠ Zruč nad Sázavou

Za vznikem převratného projektu v péči o duševní zdraví dětí a adolescentů stojí trojice partnerů: Eduzměna, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a Základní škola Zruč nad Sázavou. Ti si přibrali ke spolupráci ještě Základní školu Kamennou stezku Kutná Hora, Pedagogicko-psychologickou poradnu Kutná Hora a Norské dětské psychiatrické centrum Østbytunet. Společně vybudují pilotní projekt dětské psychologické péče, který je první dva roky hrazen z fondů EHP a Norska. Systémovým cílem projektu je dále přenos dobré praxe s působením týmu duševního zdraví do dalších regionů v ČR. A samozřejmě také udržitelnost týmů na Kutnohorsku. 

„Zanedbání potřebné podpory zvyšuje pravděpodobnost neprospívání ve škole, šikany, užívání návykových látek, sebepoškozování, narušených vztahů i sebevražd.“

Klára Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV

Děti jsou obzvlášť zranitelné a rozvoj psychických onemocnění má u nich v této době enormní nárůst, zanedbání psychologické péče zhoršuje problémy školáka a může vést až k sebevraždě

Děti a dospívající jsou obecně vnímáni jako ti zdraví, přitom se však jedná o zvláště zranitelnou skupinu pro rozvoj duševních potíží. Podle dat Světové zdravotnické organizace se celá jedna pětina všech náctiletých potýká s duševními obtížemi a polovina chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14 let věku. Většině dětí se nedostává potřebné psychologické péče. Zanedbání potřebné podpory pak zvyšuje pravděpodobnost neprospívání ve škole, šikany, užívání návykových látek, sebepoškozování, narušených vztahů i sebevražd. Včasná identifikace duševních obtíží u dětí vede ke snížení rizika rozvoje duševních obtíží do závažnější formy. Předchází se i potřebě psychiatrické péče v dospělosti. „Dnešní náročná doba dlouhodobé pandemie, která má restriktivní dopady právě na děti mnohem více než na dospělé, jejich problémy v duševní oblasti jen umocňuje. Děti byly zavřené přes rok doma bez obvyklého režimu, jistot, aktivit a sociálních kontaktů. Linka bezpečí registrovala v průběhu první vlny epidemie COVID-19 v ČR až 30% nárůst hovorů s tématem násilí v rodině, 30% nárůst v konzultacích zaměřených na osobní problémy a psychické obtíže či 30% nárůst tématu problému s internetem, včetně sexuálního zneužívání.“ říká předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a iniciátorka projektu Klára Laurenčíková.

Přenos Neurosekvenčního modelu do ČR

Klíčovou roli v projektu hraje norský partner – Dětské psychiatrické centrum Østbytunet, které se věnuje dětem a mladistvým s nejzávažnějšími problémy v oblasti duševního zdraví z celého Norska a poskytuje dětem komplexní terapii, podporu sociálních dovedností a vzdělání s cílem přispět k jejich dobré adaptaci a inkluzi v přirozeném prostředí. Nabízí dětem nejen akutní léčbu, ale zaměřuje se také na terapeutickou práci s širší rodinou, i celou přirozenou sítí dítěte zahrnující pochopitelně především školu. Členové českých týmů duševního zdraví se budou ve spolupráci s norským partnerem projektu a odborníky z ChildTrauma Academy z USA školit ve využívání NEUROSEKVENČNÍHO MODELU© - diagnosticko-intervenčního přístupu k dětem s problémy v duševním zdraví v důsledku negativních zážitků vycházejícího z aktuálních poznatků v oblasti neurovědy a vývojové psychologie. Je uplatnitelný nejen v terapii, ale také ve vzdělávání a výchově dětí, a staví mimo jiné na cíleném posilování kompetencí odborníků, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu – učitelů, asistentů, vychovatelů. Posilováním kompetencí v uplatňování respektujícího přístupu k naplňování vývojových potřeb dětí se současně výrazně snižuje tlak na poskytovatele zdravotních služeb (psychiatry, klinické psychology, psychiatrické sestry), jejichž kapacity jsou časově a místně omezené. 

Pro veřejnost se chystají akce, které mají destigmatizovat duševní onemocnění, účastnit se jich bude například Simona Babčáková či KattyGyal Kenta

V rámci projektu se chystají přednášky, besedy a další programy určené pro veřejnost, které mají ukázat, že duševní onemocnění již není tabu. Během podzimních Týdnů duševního zdraví se uskuteční mj. i Divadlo utlačovaných. Tváří projektu se stala zpěvačka KattyGyal Kenta, která má vlastní zkušenost s duševním onemocněním, a během besed bude v rámci prevence sdílet svůj příběh s žáky základních škol. Do destigmatizační kampaně se zapojí i herečka Simona Babčáková.