Setkání s hejtmankou Středočeského kraje k udržitelnosti projektu

V pátek 28. dubna proběhlo v Kutné Hoře setkání multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou.
Setkání s hejtmankou Středočeského kraje k udržitelnosti projektu

Setkání se dále účastnil radní pro vzdělávání a sport Milan Vácha, starosta Kutné Hory Lukáš Seifert, náměstek ústředního školního inspektora Karel Kolář, náměstkyně ministra školství Martina Běťáková, zástupce ředitele NF Eduzměna Ondřej Matějka a další. Na setkání přijeli rovněž zástupci partnerů projektu, tedy Martina Skalníková z Pedagogicko-psychologické poradny KH, ředitelka ZŠ Zruč nad Sázavou Ivana Stará, ředitelka ZŠ Kamenná Stezka Andrea Melechová Ruthová a Lenka Hečková a Lenka Felcmanová ze Society for All.

Žáci při pátečním odpoledni opouští Základní školu Kamenná Stezka v Kutné Hoře. Hlavními dveřmi naopak přichází poměrně početná skupina lidí, které není téma duševního zdraví dětí a mládeže lhostejné. Usedají v aule školy a začíná diskuze o fungování, výsledcích a udržitelnosti multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti, které od září 2021 pilotně působí v ORP Kutná Hora za finanční podpory fondů EHP a Norska. Pilotní projekt ale končí k 30. 6. 2023, a tak je nutné jednat o tom, jak osvědčený model v regionu udržet nebo ještě lépe, zajistit jeho systémové ukotvení a rozšířit ho i do dalších regionů.

Nadační fond Eduzměna vyčlenil finance na udržení projektu v ORP Kutná Hora do konce kalendářního roku 2023, jelikož vnímá jeho znatelný přínos pro region, ve kterém sám intenzivně působí. Nevyčíslitelnou přidanou hodnotu týmů duševního zdraví důrazně kvitují také ředitelky partnerských základních škol, kde týmy sídlí, a vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Kutná Hora, která s týmy úzce spolupracuje. Velmi brzy po zahájení činnosti týmů bylo zřejmé, že byl po takové službě v regionu velký hlad. Důvodů bylo spoustu – můžeme zmínit například špatně dostupnou odbornou péči v regionu, školní poradenská pracoviště, jejichž pracovníci často nemají dostatečnou kapacitu ani kompetence, aby všechny žáky s duševními obtížemi plnohodnotně podpořili, a v neposlední řadě pandemii Covid-19, která životy a duševní pohodu žáků a studentů významně zasáhla. 

V případě, že by týmy duševního zdraví v regionu svou činnost ukončily, skončí s nimi i naděje pro ředitele, pedagogy, ŠPP, rodiny a děti, že mají subjekt, na který se mohou bezplatně obrátit s žádostí o včasnou pomoc či intervenci. Během setkání koneckonců zaznělo, že týmy duševního zdraví vyplnily pomyslná bílá místa na mapě podpůrné sítě v regionu. Během svého působení se jim podařilo navázat funkční spolupráce nejen s většinou základních a středních škol v regionu a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kutné Hoře, ale také s místními sociálními službami, Centrem krizové intervence, Centrem na podporu integrace cizinců a několika dalšími organizacemi, které podporují děti a jejich rodiny. Dalším přínosem jejich působení je tedy systémová podpora mezioborové spolupráce.

Mezi zúčastněnými padla shoda, že je třeba osvědčený model podpory týmů duševního zdraví udržet při životě. Starosta Kutné Hory projekt označil za jeden z nejsmysluplnějších, se kterými se setkal, a hejtmanka Petra Pecková uvedla, že není potřeba přesvědčovat přesvědčené. Náměstkyně ministra školství Martina Běťáková hovořila také o možnosti modernizovat Střediska výchovné péče na základě poznatků a zkušeností týmů duševního zdraví. Výsledkem setkání byl tedy příslib dalších společných jednání a spolupráce na tom, aby se pokračování činnosti týmů, která má na duševní zdraví dětí bezesporný vliv, minimálně v ORP Kutná Hora zajistilo.