Program ZUŘIVEC pro žáky ZŠ Zruč nad Sázavou a ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora

Film Zuřivec je využíván v prevenci a osvětě domácího násilí a pro práci s osobami ohroženými násilím v rodině nebo osobami, které se dopouštějí násilí.
Program ZUŘIVEC pro žáky ZŠ Zruč nad Sázavou a ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora
Zuřivec zachycuje domácí násilí očima malého chlapce Bóje, pomáhá pochopit jeho pocity dítěte a přináší tak novou perspektivu na násilí v rodině. Děti mnohdy nevědí, co je násilí a myslí si, že za něj nesou vinu. Díky filmu mohou děti lépe pochopit násilí odehrávající se v rodině a vnímají, že v takové situaci nejsou samy. Film Zuřivec nabízí prostor k reflexi a otevření tématu domácího násilí z různých pohledů. Zuřivec přináší jasné poselství pro všechny, kteří zažili nebo zažívají násilí: Nejste v tom sami. Není to vaše vina. Můžete se svěřit někomu, komu důvěřujete.
Programem Zuřivec projdou na ZŠ Zruč nad Sázavou 5. a 6. ročníky a na ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora 5., 6. a 7. ročníky.
Více o programu na https://zurivec.cz.
 
Základní škola Zruč nad Sázavou
ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
NADAČNÍ FOND EDUZMĚNA