Naše týmy se chystají na pracovní exkurzi do Norska!

Multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti se chystají na pracovní exkurzi do Norska, kde je přivítají naši partneři, odborníci z Dětského psychiatrického centra Østbytunet.
Naše týmy se chystají na pracovní exkurzi do Norska!

Jedná se o centrum pro hospitalizaci dětí se závažnými poruchami chování, které vyžadují psychiatrickou léčbu. V centru Østbytunet se věnují dětem a mladistvým s nejzávažnějšími problémy v oblasti duševního zdraví v celém Norsku. Centrum usiluje o zlepšení kvality života dětí, které potřebují komplexní terapii, a o podporu sociálních dovedností a vzdělání, které mohou přispět k fungování v jejich vlastním prostředí.

Centrum staví na diagnosticko-intervenčním přístupu založeném na aktuálních poznatcích v oblasti neurovědy a vývojové psychologie – NEUROSEKVENČNÍM MODELU© vyvinutém profesorem Brucem D. Perrym, MD, PhD. Ten je uplatnitelný v terapii i vzdělávání dětí, jejichž psychický vývoj je ohrožen, a staví na cíleném posilování kompetencí odborníků, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu – tedy jejich učitelů a vychovatelů. Přenos tohoto přístupu do podmínek a praxe ČR je součástí našeho projektu a naši odborníci se v něm momentálně školí.

Členové našich týmů se do Norska chystají v termínu 4. – 10. dubna 2022. Na programu je návštěva kliniky a školy Dětského psychiatrického centra Østbytunet, dále se zúčastní seminářů s kazuistikami a diskuse s odborníky. Součástí pracovního pobytu bude také návštěva RVTS Ost, organizace poskytující metodickou podporu, vzdělávání a přímé intervence v tématu duševního zdraví, traumatu a prevence sebevražd.