Mezioborové setkání k tématu nástroje včasné identifikace ohroženého dítěte

Milí kolegové, rádi bychom Vás srdečně pozvali na online mezioborové setkání, které je vhodné především pro pracovníky školních poradenských pracovišť, ředitele, učitele, asistenty pedagoga a pracovníky sociálních a zdravotních služeb.
Mezioborové setkání k tématu nástroje včasné identifikace ohroženého dítěte

Během setkání budou představeny tzv. karty KID k identifikaci ohroženého dítěte, které mohou v praxi využít různé skupiny v rámci své profese a mohou být efektivním nástrojem při pomoci ohroženým dětem.

Na online setkání je potřeba registrovat se předem, viz plakát níže.

Budeme se těšit.