MANAGEMENT NÁROČNÉHO CHOVÁNÍ NEJEN PRO ASISTENTY PEDAGOGA

2. prosince 2021 od 16:30 do 18:00 (on-line)
MANAGEMENT NÁROČNÉHO CHOVÁNÍ NEJEN PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Link pro připojení: meet.google.com/wwd-eawb-pum

Možná jste asistenti pedagoga, anebo pracujete s žáky, kteří se mohou projevovat náročným chováním. Pojďme si popovídat o tom, co k takovému chování může vést, a jak na něj nejlépe reagovat. Během tohoto online setkání se také seznámíte s pilotním projektem multidisciplinárních týmů duševního zdraví na Kutnohorsku a budete mít prostor klást dotazy a sdílet svoje zkušenosti. 

Registrace na seminář: https://forms.gle/TtTd1heR3fV9btwn7

Bližší dotazy směrujte na 

mekotova.hana@zszruc.cz

725 322 642

www.dusevnizdraviprodeti.cz