Jak jsme bojovali za úsměvy v uplynulém roce

502 intervencí, 132 klientů, 5 zrealizovaných seminářů, 3 školení pro pedagogy, několik osvětových akcí v rámci Týdnů duševního zdraví, nespočet mezioborových setkání, spolupráce s mnoha institucemi, neustávající snaha o vzdělávání se...
Jak jsme bojovali za úsměvy v uplynulém roce

Tak vypadaly první měsíce působení Týmů duševního zdraví pro děti na Kutnohorsku, které jsou financované z fondů EHP a Norska.

Volání o pomoc v oblasti duševního zdraví dětí a mládeže z mnoha stran bylo vyslyšeno. Zvyšující se počet dětí, které potřebují podporu, způsobený mimo jiné nedostatečnými kapacitami relevantních institucí a pandemií, byl jasným signálem, že je nezbytné situaci řešit. A tak se začal psát příběh dvou odhodlaných multidisciplinárních týmů složených z odborníků z různých sfér, kteří spojili své síly a pustili se do boje za duševní zdraví a pohodu dětí na Kutnohorsku.

Po několika měsících přípravy se v září 2021 konečně daly věci do pohybu. S vědomím, že řešení kritické situace bude vyžadovat komplexní přístup, se odborníci pustili do práce hned na několika frontách. Bylo totiž jasné, že řešení nespočívá pouze v přímé pomoci a podpoře těch, kteří se s duševními problémy již potýkají, ale také v hledání cest, jak jim předejít.

Kromě individuální práce s dětmi se tedy týmy pustily do mnoha dalších aktivit v oblasti prevence a osvěty. V rámci celorepublikového festivalu Týdny pro duševního zdraví se historicky poprvé uskutečnilo několik osvětových akcí i na Kutnohorsku. Aby bylo totiž možné problémy řešit, je nutné se o nich nejdříve naučit nebát hovořit. Za tímto účelem přijela například herečka a komička Simona Babčáková s její One Human Show, nebo Divadlo utlačovaných s jejich netradičním představením „Odchodem to nekončí“. Pro děti byl ve spolupráci s Eduzměnou uspořádán Edufest, pro mládež besedy se zpěvačkou KattyGyal Kenta a pro odborníky zase Odborné sympozium na téma Duševní zdraví v nerovném světě.

Brzy začalo být patrné, že hlad po pomoci týmů je větší, než se očekávalo. A tak týmy začaly s podporou a vzděláváním těch, kteří mají na duševní zdraví dětí a mládeže největší vliv. S příchodem podzimu přišla také různá školení a semináře pro rodiče a pedagogické pracovníky za účelem zvýšení jejich podpory a kompetencí. Proběhly například semináře na téma Management náročného chování či Rodičovské kompetence 21. století. Uskutečnila se také školení s názvem Nevypusť duši pro učitele.

Jelikož je důležité vzdělávat nejen druhé, ale i sebe samé, týmy nezahálí ani v rozvoji svých kompetencí, znalostí a dovedností. Během svého působení se účastní četných školení, z nichž pro projekt nejzásadnější je školení v metodice Neurosekvenčního modelu. Jedná se o diagnosticko-intervenční přístup vyvinutý Brucem D. Perry, který vychází z aktuálních poznatků v oblasti neurovědy a vývojové psychologie.