Balíček aktivit pro základní školy v ORP Kutná Hora

Tým duševního zdraví pro děti si pro kutnohorské základní školy připravil balíček aktivit s tematikou duševního zdraví.
Balíček aktivit pro základní školy v ORP Kutná Hora

Balíček obsahuje 9 aktivit, které jsou zaměřeny na 6. a 7. třídy základních škol. Součástí balíčku jsou například antistresové pomůcky pro žáky i pedagogy, ale také hry, které se při práci s mládeží osvědčily. Balíček bude k dispozici komukoliv z pedagogického sboru a lze ho využít například během třídnických hodin.