Mgr. Barbora Losenická

dětský psycholog

Mgr. Barbora Losenická

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a dále se věnuji studiu speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii. Nejsem jen psycholožka, ale také krizová interventka a arteterapeutka. Aktuálně navštěvuji kurz Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů.

Pracovní zkušenosti jsem získala v rané péči na pozici poradkyně rané péče a psycholožky s dětmi s poruchou autistického spektra a narušenou komunikační schopností. Další zkušenosti jsem nasbírala v Klokánku, spadajícím pod Fond ohrožených dětí, kde se současně věnuji práci s dětmi, které byly týrané, zanedbávané nebo jinak ohrožené. Vyzkoušela jsem také práci školní psycholožky, která se z důvodu uzavírání škol v důsledku onemocnění COVID-19 odehrávala především v online prostředí, ale i přes to jsem zde nasbírala spoustu cenných zkušeností.

Zpět